SÖDERTORG 13

Här på Södertorg hittar ni några av våra lokaler, bland annat är det här du hittar vårt kontor. Södertorg är under en positiv utveckling där fastigheter renoveras och där det har tillkommit restauranger och butiker. 

I vår fastighet finns tre lokaler. Vårt kontor är på ca 70 kvm. De andra två lokalerna är på 29 kvm respektive 35 kvm. 
 

SÖDERTORGS KÖRSBÄRSTRÄD STÅR I FULL BLOM OM VÅREN