HYVELGATAN 11

Fastigheten ligger på Skarphäll, som under de senaste åren vuxit och det har tillkommit flera butiker och restauranger. Bland annat byggdes vår fastighet ut under 2014.

Vi har fyra lokaler med varierande ytor på mellan 110-635 kvm.