OM OSS

Cityfastigheter i Visby grundades av Staffan Bergwall. Staffan drev från början Wismar biluthyrning under många år och hade sju kontor bland annat i Kalmar, varav namnet Wis(by/Kal)mar. Staffan hade ett brinnande intresse för bilar. Han startade sin verksamhet med två bilar som han använde till biluthyrning, men utökade efterhand. I slutet av 70-talet byggde han det som idag är Bilhuset, eftersom han behövde en verkstad till alla bilar. Efter många år med biluthyrningen övergick han till att köpa och förvalta fastigheter, och Wismar övergick till att heta Cityfastigheter Bergwall AB. 

Staffan gick bort i cancer i april 2015, men Cityfastigheter drivs vidare av hans dotter. 

OM CITYFASTIGHETER

Cityfastigheter i Visby AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Vi erbjuder hyreslägenheter och lokaler i varierande storlekar i populära och attraktiva områden. Huvuddelen av Cityfastigheters fastighetsbestånd utgörs av fastigheter i Visby innerstad, men vi har även bostäder och lokaler utanför ringmuren i Visby, i Vibble och i Stånga. 

Vår ambition är att våra hyresgäster ska trivas länge i sina bostäder och lokaler. Vi är måna om att hålla en hög servicenivå till våra hyresgäster. Vi har därför egna fastighetsskötare som har arbetat hos oss länge och som har stor kunskap om våra fastigheter. Vi värnar om våra fastigheter, och renoverar och underhåller dessa för att bibehålla ett gott skick och att hela tiden höja standarden.

KONTORET

VD
Patricia Holmén

0498-21 01 80

EKONOMI
Helena Hessel
0498-21 01 80

VAKTMÄSTERI

Anders Nypelius
073-551 39 34


 

David Benneborg
073-585 83 88