OM OSS

OM CITYFASTIGHETER

Cityfastigheter i Visby AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter. Vi erbjuder hyreslägenheter och lokaler i varierande storlekar i populära och attraktiva områden. Huvuddelen av Cityfastigheters fastighetsbestånd utgörs av fastigheter i Visby innerstad, men vi har även bostäder och lokaler utanför ringmuren i Visby, och i Vibble. 

Vår ambition är att våra hyresgäster ska trivas länge i sina bostäder och lokaler. Vi är måna om att hålla en hög servicenivå till våra hyresgäster. Vi har därför egna fastighetsskötare som har arbetat hos oss länge och som har stor kunskap om våra fastigheter. Vi värnar om våra fastigheter, och renoverar och underhåller dessa för att bibehålla ett gott skick och att hela tiden höja standarden.

KONTORET

VD
Patricia Holmén

0498-21 01 80

VAKTMÄSTERI

Anders Nypelius
073-551 39 34


 

David Benneborg
073-585 83 88