HYRESINFORMATION
- LOKALER

Är du intresserad av att hyra en lokal kontakta oss på 0498-21 01 80.  

Innan kontrakt skrivs inhämtar vi information om er verksamhet, ekonomi och annan information vi behöver för att kunna godkänna er som hyresgäst. Vi använder oss av Fastighetsägarnas lokalhyreskontrakt med bilagor.

Kontraktet reglerar det mesta som rör lokalen och dess hyresförhållanden och man kan skriva till särskilda villkor som man kommer överens om. Det är viktigt att följa kontraktet och lagen. Hyresgäster är skyldiga att vårda lokalen och skall använda den utfrån det avsedda ändamålet. En hyresgäst får inte överlåta sitt hyresavtalet till någon annan utan hyresvärdens godkännande. Man får heller inte hyra ut i andra hand utan skriftligt godkännande från hyresvärden. Gör man det ändå riskerar man att få sitt hyresavtal uppsagt. 

Lokalhyreskontrakten reglerar hyresförhållandet och utgår från jordabalken (1970:994). 

Jordabalken hittar du här.