UPPSÄGNING

  • Vill du säga upp ditt hyresavtal skall detta alltid ske skriftligen. 
  • Uppsägningstiden är tre månader, och gäller från det närmaste månadskiftet och tre månader framåt. 
  • Inom en vecka efter din uppsägning får du en skriftlig bekräftelse på din uppsägning. 
  • Vid dödsfall gäller en kalendermånads uppsägning. Anhöriga behöver lämna in en skriftlig uppsägning.
  • Fyll i vår uppsägningsblankett som du hittar under Blanketter och skicka till kontoret.