SKADOR OCH FEL

  • Upptäcker du någon skada i din lägenhet måste du omgående kontakta oss, så att vi kan bedöma om vi behöver åtgärda skadan omedelbart. Om du inte gör detta och skadan förvärras kan du riskera att bli skadeståndsskyldig. Om det inte är akut kan du fylla i vår felanmälan

Felanmälan under vardagar 07:00-16:00
Ring: 073-585 83 88

Utanför arbetstid
Ring: 0498-21 01 80