PARKERING

  • Det finns en separat kö för parkering. Kontakta oss vid intresse.
  • En parkeringsplats sägs per automatik upp då du säger upp ditt hyresavtal.  
  • Alla fastigheter har inte parkeringsplatser.