INTEGRITETSPOLICY

Din personliga integritet är självklart viktig för oss. När du hyr din lägenhet hos oss vill vi att du ska veta att dina personuppgifter behandlas korrekt. 

All behandling av personuppgifter hos Cityfastigheter i Visby AB sker i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller som lag i alla EU länder från och med den 25 maj 2018, och som ersätter PUL (Personuppgiftslagen). 

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter med information, som direkt eller indirekt, enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en fysiskt levande person. Exempelvis kan det gälla för- och efternamn eller telefonnummer. 

Vad är behandling av personuppgift?
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, dvs. åtgärder som görs där personuppgifter används. Åtgärden kan både göras automatiskt eller manuellt, exempelvis kan det innebära lagring av personuppgifter, registrering, bearbetning, ändring, framtagning, användning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter samlas in för dig som hyresgäst?
De personuppgifter som vi har om dig är sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss. Exempelvis de uppgifterna som står i ditt hyreskontrakt eller uppgifter som du lämnat när du fyllt i intresseansökan här på vår hemsida. 

Vi kommer att behandla och säkert förvara dina personuppgifter så länge som du hyr din lägenhet av oss. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna uppfylla vår funktion som fastighetsvärd. 

På våra sociala medier kan dina uppgifter också sparas av tredje part, exempelvis på Facebook. 

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Dina personuppgifter använder vi när vi behöver komma i kontakt med dig via telefon, mobil, brev eller e-mail. Vi använder personuppgifterna också i kontakt med hyresgästföreningen, GEAB och Telia. Utöver detta lämna vi aldrig ut dina personuppgifter, utan dessa behandlas med sekretess. Vi behandlar bara dina personuppgifter då det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som hyresgäst, eller då vi har ett annat legitimt skäl för detta. Vi inhämtar ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter då du fyller i intresseanmälan, och även vid kontraktskrivningen. 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part såsom polis eller annan myndighet, då det exempelvis gäller en utredning om brott, eller att vi av annan anledning är skyldiga att lämna uppgifter i enlighet med lag eller myndighetsbeslut. 

Ändring av Cityfastigheter i Visbys integritetspolicy
Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy efterhand utan att informera om detta varje gång. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänlig här. 

Rätt till information om dina personuppgifter
Du kan närsomhelst begära att få ta del av dina personuppgifter som vi har om dig. Du har rätt att ändra felaktigheter eller lägga till ny information eller göra begränsningar. Om du skulle anse att vi inte respekterar dina personuppgifter vill vi gärna att du hör av dig till oss så att vi kan förbättra din integritet. Du kan också vända dig till www.datainspektionen.se.  

Har du synpunkter eller andra frågor?
Kontakta oss på mail: info@cityfastigheterivisby.se  

Visby 2018-05-17