HYRAN

  • Hela hyran skall betalas i förskott varje månad. 
  • Hyran ska betalas senast den sista vardagen i månaden.
  •  Du är alltid skyldig att se till att hyran kommer in i tid, och att komma ihåg att reglera hyreshöjningar om du har stående överföring. 
  • Betalar du inte hyran i tid skickar vi en påminnelseavi med en påminnelseavgift. 
  •  Vid upprepade förseningar kommer ditt hyresavtal att bli uppsagt.
  • Hyresavierna skickas ut kvartalsvis; januari-mars, april-juni, juli-september, oktober-december. 
  • Hyresavierna för första kvartalet skickas ut i mitten av december året innan. För andra kvartalet skickas avierna ut mitten av mars, för det tredje kvartalet skickas avierna ut i mitten av juni och för det fjärde och sista kvartalet skickas avierna i mitten av september.