BRAND

  • Alla våra lägenheter har brandvarnare. 
  • Testa din brandvarnare med jämna mellanrum så att ni vet att den fungerar. Byt batteri när brandvarnaren signalerar om att batterierna håller på att ta slut.
  • Om brandvarnaren slutar att fungerar kontakta oss så sätter vi upp en ny.
  • Det är viktigt att hålla trapphus fria från barnvagnar, kläder, skor mm för att låta räddnings- och sjukvårdspersonal komma fram och för att förhindra brand.

Brandskyddsföreningens råd om vad man ska göra vid brand.

  • Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
  • Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
  • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna.

Mer information om hur du kan förebygga brand hittar du genom att trycka på Brandskyddsföreingens logga nedan.