BOSTADSBYTE

  • Ansökan om bostadsbyte ska alltid göras skriftligen. 
  • Vid ett bostadsbyte måste de inblandade hyresgästerna få samtycke av sina respektive hyresvärdar.
  • Alla hyresvärdar ska godkänna bytet.
  • För att få byta bostad ska det finnas beaktansvärda skäl, som exempelvids kan innebära att familjen växer och att man behöver en större lägenhet. 
  • Bostadsbytet får inte innebära någon olägenhet för hyresvärden.
  • Kreditkontroll och arbetsgivarintyg kommer att inhämtas av den nya hyresgästen, liksom referens från nuvarande hyresvärd. 
  • Vill du ansöka om bostadsbyte, skriv ut blanketten för bostadsbyte  och skicka till vårt kontor. 
  • Tänk på att skicka in blanketten i god tid innan du vill göra ditt byte, då handläggningstiden är 6-8 veckor.