ANDRAHANDSUTHYRNING

  • Du måste alltid ansöka om att få hyra ut i andra hand.
  • Ansökan ska alltid ske skriftligen.
  • Du måste lämna uppgifter på den som skall hyra i andra hand samt en kopia på andrahandskontraktet. 
  • Hyresvärden måste skriftligen godkänna andrahandsuthyrningen innan du får hyra ut. Om du väljer att hyra ut ändå, kommer ditt hyresavtal att sägas upp. 
  • Om hyrevärden har medgivit att du får hyra ut din lägenheten i andrahand, är det viktigt att komma ihåg att det fortfarande är du som är ansvarig för hyresbetalningen och att lägenheten tas omhand. 
  • Lägenheten övergår inte till den som hyr i andrahand, om du väljer att säga upp din lägenhet. 
  • Du får aldrig ta ut högre hyra än den som gäller för lägenheten.
  • Korttidsuthyrning under sommaren är förbjuden.